Praktisch - De Woef - Hondenschool - Hechtel-Eksel

Nuttige Info

Algemene informatie

Het gehoorzaamheidsprogramma:

De hondenschool volgt het gehoorzaamheidsprogramma voor alle honden aangesloten onder de sectie 4B bij K.K.U.S.H. ( Koninklijke Kynologische Unie Sint- Hubertus). Het gehoorzaamheidsprogramma heeft tot doel uw hond gehoorzaam te maken en verdraagzaam tegenover andere mensen en dieren. Het is de bedoeling de geleider en zijn hond te leren hoe zij tot een ideale mens-hond kunnen komen.

Deze relatie dient zo te zijn dat geleider en hond zich op een sportieve wijze volledig kunnen ontplooien. Dit alles zonder dat de hond een hinder is voor zijn omgeving. Het gehoorzaamheidsprogramma kan beoefend worden door alle honden, groot of klein. Ook honden zonder stamboom zijn toegelaten.

Onze verwachtingen:

Wanneer we zopas een hond in huis gehaald hebben, koesteren we een heleboel verwachtingen. Maar niet bij iedereen verloopt de relatie mens-hond zonder problemen.

Wat eenieder van zijn hond verwacht, is afhankelijk van persoon tot persoon. Toch is het de geleider zelf die verantwoordelijk blijft voor de relatie met zijn hond.

Wat heeft U nodig?

→ DE HALSBAND:
Verschillende honden, verschillende maat... iedere hond is anders en de goede maat halsband kiezen is dan ook belangrijk. Natuurlijk heb je kleine en grote honden, maar de nekmaat is afhankelijk van meer factoren. Denk hierbij aan het ras, of het een mannetje of vrouwtje is, of de hond een dikke vacht heeft of niet en of de hond wat dikker of dunner is dan normaal. De halsband moet strak zitten, maar ook comfortabel. Een goede maatstaf is dat je twee vingers tussen de halsband en de nek van de hond moet kunnen steken.

→ DE LIJN:
Geen metalen lijn, omdat die erg pijnlijk is aan de handen. De lengte bedraagt ongeveer 2 meter. Een politielijn is aanbevolen.

→ APPORTEERVOORWERP
Voor pups een zacht voorwerp( een sok met daarin een plastiek zakje en een knoop is voldoende).

→ AANGEPASTE KLEDING EN SCHOEISEL:
Clubkledij kan men aanschaffen in onze school. Koop aangepast materiaal en zorg er steeds voor dat het in goede staat is. Vraag eventueel raad aan de instructeurs.
Goed en aangepast materiaal is heel belangrijk bij de africhting van uw hond. Daarom verkoopt de hondenschool volgende artikelen aan voordelige prijzen, evenwel zonder koopverplichting:

□ Clubkledij: sweater, T-shirt, pet, body's
□ Lijnen: in meerdere soorten.
□ Apporteervoorwerpen.
□ Hondenkoekjes, enz

Inentingen

De hondenschool eist dat elke hond die op het terrein verschijnt ingeënt is of voldoende antistoffen heeft, aangetoond door tittertest tegen hondenziekte, besmettelijke hepatitis en parvovirus (kattenziekte). Inentingen tegen rabiës (hondsdolheid) is niet-verplicht maar wel wenselijk. Kennelhoest is aanbevolen! De inentingsboekjes worden regelmatig gecontroleerd. Zorg dat u steeds in orde bent hiermee!

 

Samen, denken, spelen en bewegen met het baasje, maken van een hond een prettige huisgenoot.

 Reglement

Elke goed werkende vereniging heeft nood aan een duidelijk huisreglement, hieronder vatten we alles in een 'richtlijn' samen.

Huisreglement VZW De Woef

Iedereen houdt zich aan de statuten van de VZW en de KKUSH.
Elk lid dient zich te schikken naar de reglementen van de vereniging.

Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn (het inentingsboekje wordt bij de inschrijving gecontroleerd) en vervolgens bij elke vernieuwing van het lidmaatschap.

Honden mogen niet mishandeld worden (hond slaan, stampen mag niet).
Bij mishandeling van hond kan de geleider onmiddellijk van het terrein gezet worden.
De geleider respecteert de instructeur op het terrein.
Geleiders en instructeurs onder invloed worden niet toegelaten in de les.

Iedere adreswijziging dient aan de Raad van Beheer gemeld te worden.

Bij de aanvraag van het lidmaatschap is het lidgeld verschuldigd en na iedere twaalf maanden te hernieuwen.
De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld op 60 € voor de eerste hond, 50 € voor de tweede, de derde enz. zowel voor het eerste jaar als voor de volgende jaren en ongeacht het aantal honden. Voorwaarde voor tweede-, derde hond is echter dat de geleider op hetzelfde adres woont. Blindengeleide honden betalen 30 €. Dit lidgeld kan geïndexeerd worden.

Loopse teven worden niet toegelaten in de les gehoorzaamheid. Buiten de lessen mogen deze honden wel op het terrein.
Voor de les moeten de honden uitgelaten worden op de daartoe voorziene plaats.
Indien er zich op het terrein toch een ongelukje voordoet, ruimt de geleider uiteraard altijd zelf alles op.

Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt en volgt alle bevelen op. Als basis hiervoor wordt het programma van de Koninklijke Kynologische Unie St.Hubertus gevolgd.

De geleiders blijven ten allen tijde beleefd tegen mekaar.
Op het terrein worden geen discussies of meningsverschillen toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen de instructeurs en leden besproken worden met andere instructeurs en eventueel het bestuur.
Vragen, problemen of suggesties : gelieve deze voor te leggen aan een bestuurslid of instructeur.

Een geleider die te laat komt op de les of vroeger wil vertrekken, meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur en vraagt toestemming om de les te volgen.

Kinderen zijn zeker welkom, maar toch wordt aan de ouders gevraagd de kinderen steeds onder toezicht te plaatsen. De kinderen zullen nooit andere honden dan hun eigen huisdier aanraken.
Papier, blikjes,enz. worden steeds in de vuilnisbak gegooid.
Onze terreinen zijn altijd toegankelijk voor de leden om te trainen op eigen houtje. Alles moet na de training teruggeplaatst en opgeruimd worden.
Op verzoek moet de lidkaart steeds kunnen vertoond worden.

De geleider moet minstens 12 jaar oud zijn.
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden indien de Raad van Beheer daarin toestemt in overleg met de hoofdinstructeur.
Vooropgesteld wordt dat de geleider de hond steeds fysiek en psychisch meester moet kunnen blijven.

Slechts 1 geleider traint met 1 hond gedurende een zelfde lesuur (niet met 3 man gedurende 1 lesuur).

De overgangsproeven voor "Gehoorzaamheid" worden op regelmatige tijdstippen afgenomen. De oefeningen die voor de verschillende klassen moeten afgelegd worden, kunnen aangevraagd worden bij de instructeurs.

Nieuwe leden met een gebrevetteerde hond brengen hun werkboekje mee.
Nieuwe leden die uit een andere club komen zullen bij De Woef in een lagere categorie beginnen te trainen,dus moeten eerst een klas lager. Niveauverschil tussen de verschillende hondenclubs!!! Een hond die reeds zijn brevet gehaald heeft, mag wel trainen met de debutanten. Hij moet wel in zijn klasse wedstrijd spelen met de clubmatch.

Prikbanden evenals elektronische banden en slipkettingen  zijn ten strengste verboden.
Gebruik van een halti en borststuk zijn eveneens verboden.
Met agressieve honden dient men op te letten en steeds goed de bevelen van de instructeur in acht te nemen.
Nieuwe leden zijn verplicht om de instructeurs te verwittigen indien hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover mensen of honden. Agressieve honden kunnen verplicht worden een muilband te dragen.
Dit is zowel nuttig voor de andere geleiders als voor de geleider van de hond zelf, die dan rustiger met zijn hond kan werken. Het dragen van een muilband wordt enkel opgelegd door de instructeurs.

Leden die een instructeurscursus volgen zullen zelf opdraaien voor de kosten (inschrijfgeld en cursus). Deze kosten worden echter door hondenschool De Woef terugbetaald als ze één jaar effectief les hebben gegeven. De benodigde leden die meegaan met hun hond als er kandidaat instructeurs het praktisch examen gaan afleggen krijgen hiervoor 1 bonnetje van 10 €.

Tijdens de trainingen mogen geen toeschouwers en kinderen zonder toestemming van de instructeur op het terrein, vb. om naar de puppytraining te gaan zien. Hiervoor gaat men langs de zijkanten van het terrein.
Het gebruik van een GSM is eveneens verboden tenzij de toelating is gegeven door de hoofdinstructeur.

Wedstrijdspelers krijgen  bij elke 5 de wedstrijd  dat ze gespeeld hebben een bonnetje van 10 euro.

Buiten de lessen en in de kantine dienen de honden aangelijnd te zijn.
Tijdens de lessen bepaalt de instructeur of de honden al dan niet aangelijnd moeten worden.

Onder geen enkel beding mag een lid dat niet tot de Raad van Bestuur behoort, toelating geven aan niet-leden om buiten de lesuren op onze terreinen te trainen.
Indien een lid van de Algemene Raad een verzoek krijgt van een niet-lid om buiten de oefenuren te mogen trainen, zal dit lid zelf geen beslissing nemen, maar doorverwijzen naar een lid van de Raad van Bestuur.

Gezien de verantwoordelijkheid en de gebeurlijke ongevallen die kunnen gebeuren, houdt de Raad van Bestuur zich het recht voor te beslissen of er al dan niet mag getraind worden door niet-leden buiten de lesuren.
De Raad van Bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk voor de schade die hij/zij of zijn/haar hond toebrengt. In het lidgeld is een verzekering inbegrepen. Toch moet iedere geleider een familiale polis hebben. Hondenschool De Woef komt niet tussenbeide voor de franchise.

De terreinen zijn niet toegankelijk voor niet-leden.
De lessen zijn enkel toegankelijk voor leden met een geldige lidkaart. Deze lidkaart kan elk moment opgevraagd worden door de instructeur of een lid van de Raad van Beheer.

Toilet maken van de honden/kammen van honden doen we niet op de afgemaaide gedeelten, het terras en in de kantine.
Auto's mag men alleen parkeren op de daartoe voorziene parking en zo dat er niemand belemmerd wordt.
Er mag niemand binnen de omheining parkeren met uitzondering van de kantine verantwoordelijke en personen met handicap ( moeten wel toelating hebben )
Het is ten strengste verboden om honden aan de auto of paal vast te binden.
Alternatieven hiervoor : in auto of in hok of meenemen.

BIJ WARM OF HEET WEER, MAG DE HOND IN GEEN GEVAL IN DE AUTO BLIJVEN, TENZIJ DE AUTO HEEL GOED VERLUCHT WORDT (AIRCO).

KANTINEREGELS.

-We laten geen flessen of glazen buiten achter.
-Dranken worden afgehaald en leeggoed teruggebracht worden.
-Achter het buffet mogen enkel de bevoegde personen komen.
-De houten kantinemeubelen blijven binnen. Ze worden onder geen beding buiten gebracht. Wie buiten wil zitten, gebruikt de terrasstoelen.
-Sigarettenpeuken dienen in de asbakken te worden gedeponeerd en niet op de grond. Binnen mag er niet gerookt worden.
-Honden moeten ten alle tijden aangelijnd zijn in de kantine.
-De kantine wordt ontruimd op verzoek van de uitbater.
-Bij het huren van de kantine ( enkel door bestuursleden en instructeurs ) alleen na de opening- en lesuren zal er steeds een vaste vergoeding van 50 € voor vaste lasten aangerekend worden.
-Er zal 15% winst op de drank aangerekend worden, deze dienen echter verplicht van H.S. De Woef afgenomen te worden.
-De huurder zal de kantine poetsen voor of na zijn gebruik, dit in samenspraak met de poetsdienst, m.a.w. hij/zij zal ofwel de kantine proper ontvangen ofwel de kantine proper achterlaten.
Afbreuk aan deze regels moeten in welke omstandigheden ook eerst het voorwerp uitmaken van een verzoek aan het bestuurscomité. Op zijn beurt zal dan het bestuurscomité de omstandigheden onderzoeken en er al dan niet zijn goedkeuring aan verlenen, zelfs zonder beslissingsmotivatie.
Officiële clubmanifestaties hebben hoe dan ook steeds voorrang.
Op werkdagen zal de kantine om 13 uur dichtgaan.
Tijdens clubmanifestaties mag er door de helpers tijdens deze manifestatie matig alcohol gebruikt worden.
Klachten kan je steeds richten aan de Raad van Bestuur, aan een bestuurslid afgeven of in de bus in de kantine naast het bord steken.
Beslissing van algemeen belang die in de Raad van Beheer getroffen worden, zullen op het bord uitgehangen worden.

-Jaarlijks zullen de bestuursleden, instructeurs, kantinepersoneel en bureelbediende een aandenken ontvangen op het ledenfeest en dit voor hun prestaties voor het voorbije jaar.
-In februari ( meestal week na de Algemene Ledenvergadering ) zal het bestuur, de instructeurs, kantinepersoneel en bureelpersoneel uitgenodigd worden op een etentje. ( dit voor hun inzet voor het jaar dat komen gaat )
De wedstrijdspelers krijgen elke vijfde wedstrijd terugbetaald in de periode van 16 aug tot 15 aug van het jaar nadien, de uitbetaling vindt plaats in de maand oktober. Evenals de interclubs die gespeelt worden in verband met H.S. De Woef zullen terugbetaald worden.
Als er een clubmatch gehouden wordt of een officiële match van de KKUSH, mogen de leden van de club geen reclame maken voor een andere hondenschool of club van de KKUSH, anders wordt men niet toegelaten tot die wedstrijd.

Overtredingen tegen de bepalingen van het huishoudelijk reglement, kunnen gesanctioneerd worden, hetgeen kan leiden tot uitsluiting van de club.

___________________________________

Deze huisreglementen zijn opgemaakt op 1 februari 2005 en goedgekeurd door de Raad van Beheer.

Ondertekend door.

De voorzitter. De hoofdinstructeur.

Ieven Lambert Carine Aerts

De penningmeesters Secretaris

Luxton Mark
Beckers Peter Dieltiens Hans

Lid worden

Hondenschool "De Woef" streeft ernaar om  U zoveel mogelijk te helpen om U te leren hoe U uw hond moet opvoeden. Wanneer we zopas een hond in huis gehaald hebben, koesteren we een heleboel verwachtingen. Maar niet bij iedereen verloopt de relatie mens-hond zonder problemen.

Wat eenieder van zijn hond verwacht, is afhankelijk van persoon tot persoon.
Toch is het de geleider zelf die verantwoordelijk blijft voor de relatie met zijn hond.

Voor inlichtingen of onthaal van nieuwe leden kan u steeds terecht in ons clublokaal op woensdag vanaf 18u30 en op zaterdag vanaf 9u30

 

Wat bieden wij U aan ?

 • 2x training per week
 • Clubblad ¨ Ons Woefje ¨ (3 maandelijks)
 • Algemene ledenvergadering
 • 1 mei wandeling
 • BBQ
 • Clubmatch
 • Clubfeest
 • Nachtwandeling
 • Gehoorzaamheidswedstrijd sectie 4B

 Bijdrage: 60 € / jaar (2de hond 50€ / jaar)

 

MEEBRENGEN BIJ AANMELDING:
Inentingsboekje , vaste halsband, leiband, hondensnoepjes, een speelgoedje en 60 euro

INENTINGEN:
Kennelhoest is aanbevolen!

 

Download en bekijk ook ons welkomstboekje (pdf)

 

Lesuren

Er worden tijdelijk geen lessen meer gegeven en dit tot 19 april 2020 (mogelijk verlengbaar tot 3 mei)

De trainingen:

 • Zaterdag:
  PII: 9u00 - 10u00
  Instapklas 'oudere honden': 9u15-10u15
  pups, A en B – klas: 10u15 - 11u15
  C, Debutanten, PI – klas: 11u15 - 12u15
  Op zaterdag begint de trainingsles  van het tweede uur ALTIJD met opwarming !


 • Woensdag:
  PII: 18u00-19u00
  Instapklas 'oudere honden': 18u15-19u00
  pups, A en B – klas: 19u15 - 20u00
  C, Debutanten, PI – klas: 20u15 - 21u00

Het is logisch dat U lessen zo veel mogelijk bijwoont.
Op zaterdag wordt de training van het laatste uur aangevat met een gezamenlijk oefenkwartiertje.
Na een korte pauze wordt de groep ingedeeld in klassen.
Wees tijdig aanwezig zodat uw hond rustig wordt tussen andere mensen en honden.

Zorg er steedsvoor dat U de hond uitlaat, voor U op het terrein verschijnt!!!! U zal hem veel gemakkelijker onder appel krijgen.
Het is ten strengste verboden uw hond uit te laten op het terrein.

trainen ook bij minder weerWeer of géén weer... trainen doen we altijd !

Waar let ik op?

→ Lidkaart steeds op zak.

→ Elke geleider volgt de les zoals de instructeur die geeft.

→ Elke geleider blijft verantwoordelijk voor de schade, aangebracht door hemzelf of de hond.

→ Uitwerpselen dienen steeds opgeruimd en gedeponeerd te worden in de voorbestemde plaats.

→ GSM uitschakelen tijdens de les.

→ Op tijd komen.

→ Elkaar niet storen.

→ De hond voor de les even uitlaten.

→ Indien je eventuele problemen hebt, vraag raad aan je instructeur.