Lesuren - De Woef - Hondenschool - Hechtel-Eksel

Lesuren

Er worden tijdelijk geen lessen meer gegeven en dit tot 19 april 2020 (mogelijk verlengbaar tot 3 mei)

De trainingen:

 • Zaterdag:
  PII: 9u00 - 10u00
  Instapklas 'oudere honden': 9u15-10u15
  pups, A en B – klas: 10u15 - 11u15
  C, Debutanten, PI – klas: 11u15 - 12u15
  Op zaterdag begint de trainingsles  van het tweede uur ALTIJD met opwarming !


 • Woensdag:
  PII: 18u00-19u00
  Instapklas 'oudere honden': 18u15-19u00
  pups, A en B – klas: 19u15 - 20u00
  C, Debutanten, PI – klas: 20u15 - 21u00

Het is logisch dat U lessen zo veel mogelijk bijwoont.
Op zaterdag wordt de training van het laatste uur aangevat met een gezamenlijk oefenkwartiertje.
Na een korte pauze wordt de groep ingedeeld in klassen.
Wees tijdig aanwezig zodat uw hond rustig wordt tussen andere mensen en honden.

Zorg er steedsvoor dat U de hond uitlaat, voor U op het terrein verschijnt!!!! U zal hem veel gemakkelijker onder appel krijgen.
Het is ten strengste verboden uw hond uit te laten op het terrein.

trainen ook bij minder weerWeer of géén weer... trainen doen we altijd !

Waar let ik op?

→ Lidkaart steeds op zak.

→ Elke geleider volgt de les zoals de instructeur die geeft.

→ Elke geleider blijft verantwoordelijk voor de schade, aangebracht door hemzelf of de hond.

→ Uitwerpselen dienen steeds opgeruimd en gedeponeerd te worden in de voorbestemde plaats.

→ GSM uitschakelen tijdens de les.

→ Op tijd komen.

→ Elkaar niet storen.

→ De hond voor de les even uitlaten.

→ Indien je eventuele problemen hebt, vraag raad aan je instructeur.